Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Projektitöö > Toome realteadused reaalsusesse

"Toome reaalteadused reaalsusesse"

SISSEJUHATUS
Koolidevaheline reaal- ja loodusainete projekt “Toome reaalteadused reaalsusesse” on taas ellu
kutsutud ja toimub seekord eelmistest erinevalt. Ürituse eesmärgiks on populariseerida
loodusteadusi ja näidata nende seotust meie igapäevaeluga. Lisaks püüame pakkuda gümnaasiumis õppivatele noortele alternatiivset võimalust olümpiaadide ja ainevõistluste kõrval oma teadmisioskusi reaalainetes proovile panna.

SIHTGRUPP
Gümnaasiumi õpilased. Võistkonnad on maksimaalselt viieliikmelised.

TOIMUMISE AEG JA KOHT
Konkursi kaks etappi toimuvad veebipõhiselt. Konkurss toimub ajavahemikul 06.04. kuni 10.04.2015.
Tulemused ja kokkuvõte avalikustatakse 17.04.2015


KONKURSI SISU
Konkurss koosneb kolmest osast
1. Esitlus, animatsioon, film, õppevahend jms teemal „Energia kasutamine ja selle saamine läbi
ajaloo”
Teema käsitlemine on vaba nii mahu, sisu kui ka esitluse poolest.
Kasutada võib kõiki soovitud vahendeid (video, esitlus, animatsioon jne.) Hinnatakse ideed,
päevakajalisust, esitlust, loogilisust, terviklikkust jm.
Kuna žürii liikmete hulgas on Islandi kooli õpetajaid, siis valmistatud töö peab avama
probleemi sisu nii, et see oleks arusaadav ükskõik millist emakeelt rääkivale inimesele või
lisatud selgitused on inglise keeles (näiteks subtiitrid videole või animatsioonile)
Kodutöö tegemiseks on aega 1 kuu ning palume üleslaetud töö link saata aadressile
science@ttg.edu.ee hiljemalt 10. 04. 2015 . Võistlustööd laetakse korraldajate poolt üles
pärast kõikide tööde laekumist konkursi saidile, mille aadress teatakse osalejatele.

2. Erinevate ülesannete lahendamine.
Edukaks esinemiseks on vaja omada pisut teadmisi kooliprogrammist, loogilist mõtlemist,
oskust infot otsida ja tõlgendada, oskust töötada meeskonnana.
Ülesanded ilmuvad ajavahemikul 06.04. - 10. 04. 2015 iga päev kell 9.00 aadressile:
http://goo.gl/forms/vKj4XFLtUV. Vastused peavad olema edastatud hiljemalt ülesande
ilmumise päeval kella 21.00 -ks.
Esimene ülesanne pannakse korraldajate poolt üles 06.04. 2015 kl. 9.00
Igale küsimusele tohib vastata vaid ühe korra.
Vastuse järgi kirjuta nimi, perekonnanimi, kool ja klass.

3. Konkursist osavõtjatele on planeeritud õppekäik/töötuba.

Projekti kokkuvõte aastate lõikes on SIIN   (pdf).Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee