Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Õppetöö > Koolipäeva korraldus

Koolipäev, koolipäeva korraldamine

Tundide algus kell 8.00, õppetunni pikkus 45 minutit. 

 

Õppetundide toimumise ajad:

Lühendatud koolipäev:

1. tund

8.00 - 8.45

8.00 - 8.35

2. tund

8.55 - 9.40

8.45 - 9.20

3. tund

10.00 -10.45

9.35 -10.10

4. tund

11.05 -11.50

10.25 -11.00

5. tund

12.10 -12.55

11.15 -11.50

6. tund

13.05 -13.50

12.05 -12.40

7. tund

14.00 -14.45

12.55 -13.30

8. tund

14.55 -15.40

 

Koolipäeva aluseks on tunniplaan, mida muudab ainult õppealajuhataja. Koolipäeva kõige olulisem lüli on õppetund, mida alustab õpetaja. Hilinemine tundi pole lubatud. Konsultatsioonid toimuvad aineõpetajate poolt määratud ajal ja osavõtt on vabatahtlik. Kontrolltööd ja arvestused toimuvad õpetaja poolt määratud ajal. Neid ei tohi teha viimasel veerandi või poolaasta nädalal.


Õpilaspäevik on 
1.-9. klassis kohustuslik,
10.-12. klassis soovituslik.

TTG tegevusel on keskne eesmärk: aidata õpilasel õppida, jõuda saavutusteni ja kogeda elu.

Suhtlemine

·         Konflikti puhul tuleb rääkida selle põhjustest.

·         Tuleb valmis olla üksteise ärakuulamiseks.

·         Peab olema valmis oma vigade tunnistamiseks.

·         Tuleb jõuda konflikti lahenduseni, leppimiseni.

·         Inimsuhetes on oluline usaldus; meie kohta kehtivad ühesugused normid, kuid meil on erinevad rollid.

·         Pea meeles, et füüsiline vägivald kaasõpilaste suhtes ei leia kunagi õigustust. Ka sõnaga võib haavata ja solvata.

·         Pea kinni kokkulepetest ja tähtaegadest, mida oled lubanud koolikaaslastele ja õpetajatele.

·         Tunne rõõmu teiste kordaminekutest, toeta ja abista kaaslast.

·         Suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine on koolimajas ja selle ümbruses rangelt keelatud.

Toitlustamine 
Söögisaali sisenevad ainult need õpilased, kes on tasunud õigeaegselt toiduraha, mille summa ja tasumise tähtaeg teatatakse eelnevalt. Söögivahetundide jaotus klassikomplektide vahel oleneb sööjate arvust kuus ning tuleb vajaduse korral redigeerida. Teisel vahetunnil kasutavad puhvetit ja sööklat ainult algklasside õpilased. Puhvet töötab ainult vahetundide ajal, einestatakse seal.  

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee