Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Õppetöö > Õppenõukogu

Õppenõukogud

aeg arutusel olevad teemad osalejad
     
1.september Kooli õppekava muudatustest ÕN täiskoosseis
  2016/17 õ.a. töö analüüs  
  Õppekava kinnitamine valikainete  osas  
  Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine  
  2017/18 õ.a. uued suunad hariduses  
     
16.oktoober Õppetööga seonduvad küsimused I kooliastmes ÕN I kooliastme õpetajad
     
     
25.november Õppetööga seonduvad küsimused II ja III kooliastmes ÕN  II ja III kooliastme aineõpetajad
     
     
18.dets Gümnaasiumilõpetaja uurimistööde kaitsmisest ÕN täiskoosseis
  Kooli tasemetööde aine, vormi ja aja kinnitamine  
  Õppetööga seonduvad küsimused I kooliastmes  
     
3.märts Õppetööga seonduvad küsimused II ja III kooliastmes ÕN  II ja III kooliastme aineõpetajad
     
12.märts Õppetööga seonduvad küsimused I kooliastmes ÕN I kooliastme õpetajad
     
23.aprill 12.klassi lõpetamine ÕN G koosseis
     
29.mai Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine ÕN täiskoosseis
  Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine  
  Klassikursuse kordama jätmine  
     
11.juuni Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine ÕN  PK koosseis
     
18.juuni Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine ÕN G koosseis
  Boonuspunktide andmise kinnitamine  
  Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine  

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee