Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Õppetöö > Õppekava

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA:

 

PÕHIKOOLI OSA:

Tallinna Tehnikagümnaasiumi õppekava üldosa põhikooli osas >>> pdf

Ainevaldkond keel ja kirjandus >>> pdf

Ainevaldkond kehaline kasvatus >>> pdf

Ainevaldkond kunstiained: kunstiõpetuse ainekava >>> pdf      muusikaõpetus ainekava >>> pdf

Ainevaldkond loodusained:

     bioloogia ainekava  >>> pdf      füüsika ainekava >>> pdf     geograafia ainekava >>> pdf

     keemia ainekava  >>> 8. klass > pdf     9. klass >  pdf        loodusõpetuse ainekava >>>  pdf  

Ainevaldkond matemaatika:   1.-3. klass > pdf             4.-9. klass > pdf

Ainevaldkond sotsiaalained:

  ajalugu:  5. klass > pdf   6. klass > pdf   7. klass > pdf    8. klass > pdf   9. klass > pdf

  inimeseõpetus > pdf         ühiskonnaõpetus:  6.klass > pdf     9.klass > pdf

Ainevaldkond tehnoloogia:

II kooliaste > pdf    käsitöö ja kodundus > pdf    tehnoloogiaõpetus 7.kl > pdf

tehnoloogiaõpetus 8.kl > pdf  tehnoloogiaõpetus 9.kl > pdf   tööõpetuse ainekava I kooliaste > pdf

Ainevaldkond võõrkeeled:    3.-9. klassid, inglise keel (A-võõrkeel) > pdf

                                             6.-9. klassid, vene keel (B-võõrkeel) > pdf

Ainevaldkond valikained:

 informaatika 7. klpdf   informaatika 5. kl > pdf    karjääriõpetus > pdf  

 praktiline matemaatika > pdf    praktiline teadus > pdf

  tekstiõpetus:  2. kl > pdf     usundiõpetus: pdf     ettevõtlus: pdf

GÜMNAASIUMI OSA:

Tallinna Tehnikagümnaasiumi õppekava üldosa gümnaasiumi osas >>> pdf

Ainevaldkond keel ja kirjandus:

 eesti keel ja kirjandus > pdf   kõne ja väitlus > pdf   teksti mõistmine ja analüüs > pdf

Ainevaldkond kehaline kasvatus >>> pdf

Ainevaldkond kunstiained: kunstiõpetuse ainekava >>> pdf      muusikaõpetuse ainekava >>> pdf

Ainevaldkond loodusained:

  bioloogia > pdf   füüsika: 10 kl > pdf    11 kl > pdf     12 kl > pdf

  geograafia > pdf     keemia: 10 kl I kursus > pdf   10 kl  II kursus > pdf   11 kl III kursus > pdf

 Loodusainete valikosa: 

geoinfosüsteemid >  pdf    keskkond, tehnika ja ühiskond > pdf  

programmeerimine > pdf        tehniline joonestamine > pdf

Ainevaldkond matemaatika:    10.-12. klass> pdf     pangandusmatemaatika: pdf

Ainevaldkond sotsiaalained:  ajalugu 10.kl II kursus > pdf    ajalugu  10. kl > pdf

ajalugu  11.kl > pdf    ajalugu  12. kl > pdf    inimeseõpetus > pdf     ühiskonnaõpetus > pdf

 Sotsiaalainete valikosa:   Euroopa maade ja USA ajalugu > pdf    Filosoofia > pdf  

Inimene ja õigus > pdf     Tallinna ajalugu > pdf    Globaliseeruv maailm > pdf

Ainevaldkond võõrkeeled:

inglise keel (A-võõrkeel): 12. kl lisakursus > pdf   10. kl > pdf   11. kl > pdf   12. kl > pdf

  inglise ärikeel lisakursus > pdf  ;  saksa keel (C-võõrkeel): 10.kl > pdf   11.kl > pdf   12.kl > pdf

vene keel (B-võõrkeel): 10. kl > pdf    11. kl > pdf   12. kl > pdf   

Ainevaldkond valikained: Arvutigraafika > pdf   Ehituse alused > pdf  

 Energeetika > pdf   Elektrotehnika ja elektroonika alused > pdf  

 Enesekaitse > pdf    Ettevõtlus > pdf  

Informaatika 10. kl > pdf  

Logistika > pdf    Loogika > pdf  Uurimistöö alused>pdf

Majanduse algõpetus > pdf   Riigikaitse, neiud > pdf  

Riigikaitse > pdf     Tootearendus > pdf

Mehhatroonika ja robootika, 11.kl > pdf

 

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee