Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Õppetöö > Õppetöö eesmärgid

ÕPPE – KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID


Tallinna Tehnikagümnaasium on reaalkallakuga kool, kus õpetatakse/kasvatatakse kodanikke, kes on tulevasele tehnilisele intelligentsile vajalike teadmiste ja ellusuhtumisega.

 TTG seisab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise ja arengu eest, toetab Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurist identiteeti, Eestis elavate rahvaste vastastikust mõistmist ja koostööd ning arvestab Eesti suundumust integreeruda Euroopas.

 TTG aitab kaasa õpilaste kasvatamisele loovateks, harmoonilisteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl, avalikus elus.

 TTG ülesanne on kujundada noore

  1. terviklikku maailmapilti,
  2. iseseisvat loovat mõtlemist,
  3. eneseväljenduse võimet,
  4. analüüsi- ja arutluse oskust, mis on kooskõlas kaasaegse teaduse ja metodoloogia põhitõdedega.

 Prioriteedid:

  • Töö rahvusvaheliste projektidega
  • Koostöö jätkamine TTÜ ja THK-ga
  • Seoses renoveerimisega uutes tingimustes õppetöö optimaalne korraldamine
  • Gümnaasiumi uurimistööde töökorralduse läbitöötamine
  • Täiendatud õppekavade juurutamine töösse

 

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee