Skip Navigation Links.
Lugupeetud külaline!

Meie kooli tunnuslause on primus inter pares.

Kooli õppeprogramm on orienteeritud reaalainetele ja majandus-tehnilisele õppesuunale.

Oleme Tallinna Tehnikaülikooli baaskooliks alates 1989. aastast.

Oleme UNESCO ühendkoolide nimekirjas.
Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Koolis õpetatavad ained > Gümnaasiumi õppeplaan

Gümnaasiumi õppeplaan

AINE/KLASS 10 11 12
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel B2 3 3 3
Vene keel B1 2 2 2
Matemaatika lai kursus 5 5 5
Inimeseõpetus 1    
Bioloogia   2 2
Geograafia 2 1  
Keemia 2 1  
Füüsika 3 3 2
Ajalugu 2 2 2
Ühiskonnaõpetus     2
Muusika 1 1 1
Kunst 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2
Koormus 28 27 25
Valikaine      
Arvutigraafika     1
Elektrotehnika   1  
Informaatika 1    
Inimene ja õigus   1  
Loodusteadused,tehnoloogia ja ühiskond 1    
Loogika   1 1
Majandus- ja ettevõtlusõpe 1   1
Riigikaitse     2
Saksa keel 2 2 2
Tehniline joonestamine   1  
Tekstiõpetus     2
Uurimistöö alused 1    
Koormus 6 6 9
Vabaaine      
Tallinna ajalugu 1    
Kõne ja väitlus 1    
Enesekaitse 1    
Energeetika   2t. I poolaastal  
Logistika   2t II poolaastal  
Tootearendus   2t II poolaastal  
Geoinformaatika 2t II pa    
Globaliseeruv maailm   2t I poolaastal  
Programmeerimine   2t I poolaastal 1
Mehhatroonika ja robootika   2t II poolaastal  
Pangandusmatemaatika     1
Ehituse alused   2t II poolaastal 1
Üldajalugu-Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu   2t I poolaastal  
Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse     1
Õpilase koormus kokku 35 35 35
  
MT - majandustehniline
SM - sotsiaalmajanduslik

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee