Skip Navigation Links.
Lugupeetud külaline!

Meie kooli tunnuslause on primus inter pares.

Kooli õppeprogramm on orienteeritud reaalainetele ja majandus-tehnilisele õppesuunale.

Oleme Tallinna Tehnikaülikooli baaskooliks alates 1989. aastast.

Oleme UNESCO ühendkoolide nimekirjas.
Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Huvitegevus > Huvitegevuse tööplaan

Huvitegevuse tööplaan

2016.-2017.ÕPPEAASTAL ON TUNNIVÄLISE TEGEVUSTE PLAAN JÄRGMINE

 

SEPTEMBER 2016

nädal

tegevus

vastutaja

1.-2.09

avaaktused 1.09

huvijuht, direktor, Kaasik

5.-9.09

fotokonkursi „Linnaloom ja -lind” avalöök

õpilasesinduse üldkoosolek

huvijuht

huvijuht

12.-16.09

üleeuroopaline spordinädal- jooksupäev 15.09

Kabrits

19.-23.09

välisorienteerumine 7.-12.kl

rahvusvaheline rahupäev (20.09)

Ikkonen

Tederõpilaskonverents 11.klassidele (uurimused)


Rohtla

 

LISAKS ALGAVAD PIKEMALT KESTVAD PROJEKTID

a) igas kuus on tervise teabepäev 4.-6.kl (Pärn),

b) aineülene temaatiline projekt „Vesi” (Põder),

c) loodusainete ja matemaatika ühisprojekt veebiturniirina (Aamisepp, Tibar)

 

OKTOOBER 2016

3.-7.10

5.10 rahvusvaheline õpetajate päev

loomakaitsepäev (4.10, seotud fotokonkursiga)

Mäeküla, Mädo

huvijuht

10.-14.10

rebastepäev

juhtkond ja Mäeküla, Mädo

17.-21.10

18.-19.09 Klasside pildistamine

leivapäeva kohvik


Huvijuht

Teder

24.-28.10

KOOLIVAHEAEG


31.10

playbox

huvijuht

LISAKS ALGAB rahvastepalli turniir 4.-6.kl (Uusmaa)

NOVEMBER 2016

1.-4.11

karjäärinädal 7.-12.kl

Teder, Lindsaar

7.-11.11

mardipäeva ja kadripäeva kommete tutvustamine algklassidele

Rahman

14.-18.11

TTG nokitseb- a) näitus

b) konverents „Leiutajad”

rahvusvaheline sallivuse päev (16.11)

Nahkur

Tenner

Teder

21.-25.11

kodanikupäev (26.11)

Sauna, huvijuht

28.-30.11

maleturniir

huvijuht

DETSEMBER 2016

1.-2.12

töö kooli juubeli tähistamiseks

direktor

5.-9.12

töö kooli juubeli tähistamiseks

inimõiguste päev (10.12)

direktor

Teder

12.-16.12

töö kooli juubeli tähistamiseks

jõululaat

direktor

Käba

19.-23.12

jõulukontsert Kaarli kirikus 20.12

lipupäeva aktused 21.12

gümnaasiumi jõulupidu 21.12

huvijuht + laulmisõp-d

direktor

õpilasomavalitsus

23.12.2016 – 8.01.2017 on koolivaheaeg

JAANUAR 2017

2.-6.01

KOOLIVAHEAEG


9.-13.01

lektor TÜst 10.-12.kl vaimse tervise teemal

Teder

16.-20.01

siseorienteerumine

Ikkonen

23.-27.01

loengud koolikiusamisest

Pärn

30.-31.01

100 päeva karneval

Ritari

LISAKS soosiva ilma puhul lumelinna ehitus (huvijuht)

VEEBRUAR 2017

1.-3.026.-10.02

TTG mälumäng - EV 99

Eek-Mägi

13.-17.02

sõbrapäev (võõrkeeled)

Märtens

20.-24.02

EV aastapäeva aktus

huvijuht, Lemmik

27.-28.02

veebiprojekti lõpetamine (vt sept tabeli alt)

Aamisepp, Tibar

MÄRTS 2017

1.-3.036.-10.03

naistepäeva külaline 7.-12.kl tüdrukutele

Teder

13.-17.03

emakeelepäev 4.-12.kl

Mädo

20.-24.03

KOOLIVAHEAEG


27.-31.03

juubelinädal TTG 45

direktor + komisjon

LISAKS teatrikülastused (huvijuht)

APRILL 2017

3.-7.04

algklasside kevadkontsert 6.04

naljapäev (võõrkeeled)

Kivi, Vabaorg

Mäeküla

10.-14.04

kevadball 13.04

Tauer, Lemmik

17.-21.04

aaretejaht

Adamson

24.-28.04

lõpukell

kevadkontsert

Eek-Mägi, Teder, huvijuht

Vainula, Pärnamägi

LISAKS südamenädala tegevused kuu jooksul (Pärn) ja nutikuu tegevused (Seire)

MAI 2017

1.-5.058.-12.05

ringteatejooks jm võistlused

9.05 Euroopa päev

Ikkonen

huvijuht

15.-19.05

jalgrattapäev

kultuuriarengu päev (21.05)

huvijuht, Sommer

Teder

22.-26.05

uurimistööde kaitsmised 11.kl

Rohtla

29.-31.05

õppekäigud kõikidele klassidele

klassijuhatajad

LISAKS moenäitus „Fotod ja modellid” (Hinno), õpilastööde näitused ja show (Käba)

JUUNI 2017

1.-2.065.-9.06

kooliaasta lõpuaktused 6.06

huvijuht

12.-16.06

9. klasside lõpuaktus 16.06

huvijuht

19.-23.06

12.klasside lõpuaktus 21.06

huvijuht

Osavõtt laulu- ja tantsupeost (laulmisõpetajad, huvijuht)

Vastutajaks märgitu loob meeskonna ning esitab direktsioonile järgmise kava kuni kaks nädalat ette:

1. aeg

2. kellele tegevused täpselt mõeldud

3. projekti täpne nimi/pealkiri

4. projekti teostajad koos ülesannetega

5. töö käik

6. õnnestumiseks vajaminev

7. kui on rahalisi väljaminekuid/sissetulekuid, siis milleks ja summad

8. milline on plaanitav lõpptulemus

9. milline on kajastus kooli kodulehel

Projekti eest vastutaja esitab tegevuse lõppemisel direktsioonile aruande kavast lähtudes hiljemalt nädal pärast projektitegevuste lõppemist.

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee